In ấn 3D Proto – Pasta

Trang chủ / In ấn 3D Proto – Pasta
Bởi
trong Uncategorized

Aaron Cram và em trai Dustin Cram là 2 người thành lập Proto – Pasta với hy vọng khiêm tốn rằng họ có thể ” thay đổi cảnh quan cho người tiêu dùng 3D ở khía cạnh vật liệu in ấn nên Proto – Pasta phát hành ba nguyên vật liệu, một Carbon Fiber Reinforced PLA , một Nhiệt độ PLA cao và hợp kim polycarbonate – ABS .

Công nghệ in 3D

Công nghệ in 3D
Công nghệ in 3D

Công nghệ in 3D

Những cuộn nhựa này của anh em nhà Cram đã hổ trợ cho máy in 3D rất nhiều trong quá trình in ra sản phẩm.

Recommended Posts

Bình luận

Start typing and press Enter to search