Máy in 3D đã được kích hoạt trên trạm vũ trụ quốc tế

Trang chủ / Máy in 3D đã được kích hoạt trên trạm vũ trụ quốc tế
Bởi
trong Uncategorized

Sự hợp tác  giữa NASA và Made in Space, máy in 3D ra mắt ngày 21 tháng 9 trên SpaceX Falcon 9 tên lửa. Nó đến trạm không gian trên một tàu cung cấp Dragon.

Một máy in 3D thử nghiệm đã được cài đặt trên Trạm vũ trụ quốc tế trong tuần này.  Tín dụng: Made in Space

 

Phi hành gia Barry “Butch” Wilmore đã khởi động máy in 3D và đặt nó an toàn trong  phòng thí nghiệm trạm không gian. “Thí nghiệm này là một bước đầu tiên thuận lợi trong tương lai để sản xuất các vật liệu và thiết bị trong không gian thay vì đưa thiết bị từ bề mặt Trái đất, và  sẽ thay đổi hoàn toàn phương pháp thăm dò trên vũ trụ của chúng tôi “, Snyder cho biết.

Kỹ sư kiểm tra Made in máy in không gian trên một chiếc máy bay Zero Gravity Corp.  Tín dụng: Made in Space

        Dunn cho biết một nghiên cứu chung giữa Made in Space và NASA kết luận khoảng 30 phần trăm của các bộ phận bị hỏng trên trạm không gian có thể được sửa chữa với các bộ phận in 3D. Công cụ, thiết bị y tế, thiết bị tập thể dục cũng có thể được thực hiện bởi một máy in 3D.

Các Made In máy in Space, và chạy trên ISS.

Bài viết gần đây

Bình luận

Start typing and press Enter to search