Ứng dụng

Trang chủ / Ứng dụng
Bởi
trong Uncategorized

Bạn cung cấp cho chúng tôi mẫu vẽ 3D trên máy tính từ file autocad, google sketchup, maya hay 3D studio max. chúng tôi sẽ báo giá chi phí in mô hình với kích thước chính xác như mẫu 3D của bạn. Bạn có thể chọn in trên máy của 3DMaker hoặc in trên máy của Mỹ, với tất cả các màu sắc khác nhau.

Bài viết gần đây

Bình luận

Start typing and press Enter to search