Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cura

Trang chủ / Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cura
trong Uncategorized

3DMaker xin hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Cura. Đây là phần mềm được sử dụng với việc upload file thiết kế 3D theo định dạng .STL/.OBJ để xuất file định dạng .GCODE

Sau khi có file .GCODE, các bạn có thể chép file vào USB và cắm in trong máy in 3D của 3DMaker.

Để dễ dàng thực hiện lệnh in 3D, các bạn vui lòng xem clip Hướng dẫn in 3D.

Bài viết gần đây

Bình luận

Start typing and press Enter to search