Tin tức & Sự kiện

Trang chủ / Tin tức & Sự kiện (Trang 4)

Phân loại nhựa in 3D FDM theo mục đích sử dụng

?Dựa vào độ cứng/mục đích sử dụng/tính chất vật liệu, nhựa in 3D FDM được phân loại ra làm 4 loại chính: Tiêu chuẩn, Hỗ trợ, Chuyên biệt và Hỗn hợp.   So sánh tính chất các loại nhựa in 3D FDM: http://www.3dmaker.vn/2015/09/so-sanh-vat-lieu-in-3d-fdm-hien-nay/ Các lỗi in 3D thường gặp khi [...]

page  4  of  81

Start typing and press Enter to search